Banner Holder

Add to favorites Acte rss

Genre : Theater Troupe


Temporary holder for the Flash® object
עמותה לקידום התיאטרון הצרפתי בישראל


העמותה הישראלית ACTE נולדה מתוך צורך. צורך בכינון תשתית שתאפשר להעניק במה ליצירות בימוי בתחום התיאטרון בשפה הצרפתית.

מעשה היצירה אינו מעשה אנוכי אלא, כל כולו נתינה ממקום של ענווה וכנות. הוא התחייבות אתית כלפי הזולת, "האחר", המהווה תנאי יחיד לדיאלוג, לחילופין ולמפגש. האחר עבורנו הוא בראש ובראשונה הציבור דובר הצרפתית בישראל, ציבור שעל אף גדלו אינו מוצא את עצמו על שום במת תיאטרון.

ACTE מתפקד כתיאטרון קהילתי במובן הזה שהוא משרת את הצרכים התרבותיים של הקהילה הצרפתית בארץ. אפשר לזהות  את עצמנו דרך הצגות מקוריות של דוברי צרפתית תושבי ישראל. אפשר להנות מהרפרטואר הבינלאומי בצרפתית ואפשר להכיר את הרפרטואר הישראלי. כל זה מחבר אותנו לעצמנו ולסביבתנו.

אך מעבר לכך, האחר הוא למעשה כל האחרים. הישראלים רבי הפנים ורבי התרבויות. בין אם ילידי הארץ או ארצות אחרות, מהווה השפה והתרבות הצרפתית מוקד משיכה חזק לרבים.

התיאטרון, מעבר להיותו כלי להכרה ואתר למפגש, הוא מקום של שיתוף. אנו מאמינים שפונקציה זו חיונית לחברה הישראלית, הנתונה לעיתים קרובות לשסעים פנימיים.

עמותת ACTE, הקיימת כיום מזה חמש שנים, יכולה לזקוף לזכותה שלושה מפעלים: "החור" (רשל לסקר פלדמן), "ארט" (יסמינה רזה) ו"פלוריאל" (רשל לסקר פלדמן). כל 
אחת מהצגות אלו נבחרה להשתתף בפסטיבל האומנויות והבמה ירושלים, וזכתה להצלחה בלתי מעורערת.

השחקנים החובבים מבטיחים את הדינאמיות היצירתית של יוזמותינו. התלהבות הקהל מאשרת את רצינות העבודה ונבונות הבחירות ומשמשת לנו כמקפצה להגשמת הפרויקט.

חברים

 • Eliane Tsabari - שחקנית (משתמש קודם)
 • Babette Darmoni - שחקנית (משתמש קודם)
 • Chantal Charbit - שחקנית (משתמש קודם)
 • Daniel Greilsammer - שחקן (משתמש קודם)
 • Esther Zerbib - שחקנית (משתמש קודם)
 • Haïm Costa - שחקן (משתמש קודם)
 • Hannah Meyerfeld - שחקנית (משתמש קודם)
 • Lenga Labrin - שחקנית (משתמש קודם)
 • Myriam Ron - שחקנית (משתמש קודם)
 • Noâ Ben Meïr - שחקנית (משתמש קודם)
 • Orly Benharoun - שחקנית (משתמש קודם)
 • Rachel Lascar-Feldman - Realisatrise& actress (משתמש קודם)
 • Samy Cige - שחקן (משתמש קודם)
 • Yéhiel Amir - שחקן (משתמש קודם)

Be the first to comment

כדי לכתוב הערות עליך להירשם תחילה, להרשמה לחץ כאן הרשמה!
Loading...
Please wait...